Foodsandfeelings

Databeskyttelse

Persondatapolitik

Hos NoCraving bestræber vi os altid på at beskytte dine og andres personoplysninger bedst muligt. Det gør vi, fordi vi gerne vil værne om den grundlæggende rettighed til privatlivets fred.

Her i vores persondatapolitik kan du finde information om, hvordan vi behandler og beskytter personoplysninger relateret til brug af appen Foodsandfeelings.

Kontakt og persondataansvarlig

NoCraving er dataansvarlig for de personoplysninger der behandles, når du benytter dig af vores services, herunder hjemmesiden. Du kan til enhver tid rette henvendelse via nedenstående.

Hvis din henvendelse vedrører indsigt, sletning, berigtigelse, begrænsning, indsigelse eller dataportabilitet, så læs venligst afsnittet om "Dine rettigheder" først.

Firma: NoCraving ApS

Godthåbsvej 128

2000 Frederiksberg

CVR: 41739940

Hvilke personoplysninger behandler vi og til hvilket formål

Afhængig af din relation til os behandler vi dine personoplysninger på forskellig måde og til forskellige formål. Du kan herunder læse, hvad der gælder for det specifikke område. Indledningsvis skal det det bemærkes, at vi kun indsamler de oplysninger, der er nødvendige for at opfylde kontraktforholdet med dig eller for at udføre opgaver, du beder os løse for dig. Der er en række informationer om dig, som vi har brug for at behandle. Informationerne modtager vi gennem appen Foodsandfeelings direkte fra dig. Når vi indsamler og behandler dine personoplysninger, skal vi have et hjemmelsgrundlag at udføre behandlingen på. I forbindelse med brug af Foodsandfeelings samtykker du, når du opretter en brugerprofil i appen. Dette samtykke udgør hjemmelsgrundlaget for indsamlingen og behandlingen af følgende personoplysninger:

Dit navn

Din e-mailadresse

Sådan bruger vi de indsamlede personoplysninger

De personoplysninger, vi indsamler i forbindelse med Foodsandfeelings, anvendes til at give dig status på din behandling osv.

Sletning af personoplysninger

Persondataloven indeholder ikke specifikke regler om, hvornår personoplysninger skal slettes. Dette skal konkret afgøres af administrationen, der agerer dataansvarlig. Ved vurderingen skal der navnlig lægges vægt på, om en fortsat opbevaring tjener et sagligt formål. De data, vi bruger til at give dig den service, der ligger i appen, vil som udgangspunkt blive slettet efter et års inaktivitet.

Sådan beskytter vi dine oplysninger

Dine personlige oplysninger opbevares på sikrede netværk og kan kun tilgås af en begrænset mængde medarbejdere med rettigheder til denne type information. Disse er desuden underlagt vores interne persondatapolitik, der sikrer dine rettigheder og sikrer overholdelse af gældende lovgivning på området. Blandt alle forretningspartnere og leverandører, der behandler personoplysninger, er der udarbejdet en databehandleraftale.

Hvem overfører og videregiver vi personoplysninger til

Vi benytter os af en række eksterne virksomheder og services, som behandler personoplysninger på vores vegne. Disse er 'databehandlere' for os. For alle vores databehandlere gælder der, at vi har indgået databehandleraftaler, der sikrer, at vores krav til beskyttelse af personoplysninger følges. Fælles for disse gælder der, at vi kun overfører data. Dvs. de data, som vi overfører, tilhører os og bliver ikke brugt til egne formål af den eksterne virksomhed. I videst muligt omfang anvender vi databehandlere, som ligger i EU/EØS, så personoplysninger ikke overføres til usikre tredjelande.

Den registreredes rettigheder

Hvis man ved eller har en formodning om, at der bliver behandlet personoplysninger om en selv, har man en række rettigheder i forhold til behandlingen. De enkelte rettigheder er uddybet herunder. Skulle man vælge at gøre en af sine rettigheder gældende, eks. ved at bede om indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om en selv, skal man rette henvendelse via e-mail: foodsandfeelings@icloud.com. Når vi har modtaget e-mailen og efterfølgende verificeret identiteten – for at sikre, at vi ikke udleverer personoplysninger til uvedkommende – igangsætter vi processen.

Man har ret til at bede om indsigt i de personoplysninger, vi behandler om en selv. Såfremt vi behandler personoplysninger om personen, udleverer vi gennemsigtig information om disse samt formål og lovhjemmel. Man har ret til at gøre indsigelse, hvis man er uenig i vores behandling af personoplysningerne. Om en indsigelse efterleves, vurderes fra gang til gang. Man har ret til at bede om, at vi begrænser behandlingen. Hvis vi behandler personoplysninger, kan man i visse tilfælde bede om at få begrænset behandlingen, hvis ikke man ønsker, at alle de registrerede data skal indgå i behandlingen. Man har ret til at bede om at blive slettet. Denne rettighed er ikke endegyldig, da visse data ikke kan slettes pga. anden lovgivning, eller hvis aftale og formål giver virksomheden ret til at opbevare personoplysningerne. Skulle de personoplysninger, vi behandler, være forkerte, har man ret til at få disse opdateret med korrekt information. Man har ret til at få udleveret sine personoplysninger i et maskinlæsbart format. Bemærk, at der alene er tale om de personoplysninger, man selv har givet til os. Hvis behandlingen af personoplysninger er baseret på et samtykke, så kan dette til enhver tid trækkes tilbage, hvorved behandlingen ophører. Man er altid velkommen til at henvende sig til NoCraving, hvis man har spørgsmål eller ønsker at klage over en behandling af ens personoplysninger. Hvis man ikke er tilfreds med vores svar, har man mulighed for at klage til Datatilsynet. Se mere på Datatilsynets hjemmeside